• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN FOODS

  Project: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM PAN FOODS - LONG AN

  - Loại sản phẩm: DIRICKX - AXIS C

  - Xuất xứ: Pháp