• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  Ở AMS, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì tổng thể cho:

  1. Cổng

  • Cổng bao gồm các loại cổng có ray và không ray, điều khiển tự động hoặc bằng tay.

  2. Cửa

  • Cửa ra vào, các loại của thép chống cháy

  3. Hàng rào

  • Hàng rào bao quanh khu công nghiệp, và hàng rào các khu nhà máy, khu dân cư…

  4. Barrier

  • Barrier rào chắn
  • Hệ thống barrier, rào chắn bảo vệ kho hàng

  5. Modular handrail

  • Hệ thống tay vịn handrail, modular
  • Sàn nhà, băng dấu sàn nhà

  6. Hệ thống an toàn và an ninh kho hàng, nhà máy khác

  • Và các hệ thống an ninh, an toàn nhà máy, kho hàng.