• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  TỔ HỢP NHÀ MÁY THÉP HOÀ PHÁT

  Project: TỔ HỢP NHÀ MÁY THÉP HOÀ PHÁT - DUNG QUẤT - QUẢNG NGÃI

  Loại sản phẩm: DIRICKX - BARRIER WIRE 

  Xuất xứ: Pháp