• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  NHÀ MÁY SPECTRE AN GIANG GREENFIELD

  TÊN DỰ ÁN: NHÀ MÁY MAY MẶC SPECTRE GARMENT TECHNOLOGY AN GIANG 

   

  LOẠI SẢN PHẨM: 

  - CỔNG VÀ HÀNG RÀO STVS

  - HỆ THỐNG GIÁ TREO MẪU QUẦN ÁO HANGERS

  - BOLLARD A-SAFE 

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOÀN THÀNH TẠI DỰ ÁN: