• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  NIỀM VUI DỰ ÁN

 • Thứ ba, 09:58 Ngày 15/11/2022
 • FM LOGISTIC BÌNH DƯƠNG

  AMS chúng mình có cả một câu chuyện dài và thú vị về quá trình thực hiện dự án FM Logistic Bình Dương nhiều khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui. Câu chuyện đầy đủ sẽ được ra mắt kể cho các bạn trong tháng 11 này, khi team chúng mình hoàn thành 100% khối lượng công việc ở dự án.

  Còn giờ, khi team loading 98%, xin gửi đến các bạn một vài hình ảnh hàng rào, cổng tự động và boom barrier mà AMS cung cấp lắp đặt ở dự án FM Logistic nhé. 

   

   

   

   

   

   

   

     #ams #amsconstruction #xaydungams #dirickx #fence #gate#boombarrier #barrier #hangrao #cổng #congtudong #FMlogistic#duan #congtrinh #antoan #safety #material #materialsolution#binhduong

  Bài viết liên quan