• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2.9.2023

 • Thứ hai, 10:03 Ngày 28/08/2023
 • Chào mừng Quốc Khánh Việt Nam, AMS xin thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

  Nghỉ từ ngày 01 đến hết ngày 04 tháng 09 năm 2023 và làm việc lại từ ngày 05 tháng 09 năm 2023. 

  Số điện thoại Hotline vẫn hoạt động 24/7 để tiếp nhận các vấn đề khẩn cấp liên quan đến các công trình đang thi công và bảo hành. 

  Hotline: +84 908 260 760 hoặc +84 2862 929 979 

  Bài viết liên quan