• Giải pháp vật liệu tiên tiến

   Giải pháp an ninh và an toàn hàng đầu

  Hotline: +84 2862 92 99 79 + 84 908 260 760

  GIẢI PHẢP BARRIER CHO KHO LẠNH

 • Thứ năm, 10:25 Ngày 09/05/2024
 • Trong kho lạnh, thép có thể giòn ở -20℃, nhựa cũng có thể giòn ở -20℃, nhưng A-SAFE premium polymer for Cold Storage có thể vẫn dẻo ở -30℃. Chúng tôi có:
  ❄️Bollard
  ❄️ForkGuard
  ❄️RackGuard
  ❄️RackEnd barrier
  ❄️Pedestrian barrier
  ❄️Traffic barrier
  ❄️Height Restrictor barrier  We are available in Vietnam with full package service: survey, supply, installation, warranty, and maintenance.

  Hotline: +84 908 260 760

  #ams #asafe #coldstorage #kholanh #khodonglanh #khohang #warehouse #logistic

   

  Bài viết liên quan